ЗА HILL

Брзите и трајни резултати го зголемуваат успехот на вашиот бизнис

Ние имаме 40 канцеларии во 20 земји и воедно сме зачетници во професионалното советување на територијата на источна Европа. Нашата разгранета мрежа и широката палета на услуги кои ги пружаме гарантира брза и економична реализација на проекти на 19 јазици! 
 

Постојат 250 HILL експерти кои обезбедуваат високо квалитетни решенија

Ние им обезбедуваме на нашите клиенти многу повеќе од „обичен“ кадровски консалтинг, повеќе од 35 години. Како ваш партнер за човечки ресурси применуваме иновативен пристап прилагоден на специфичните потреби на Вашата компанија. Профитирајте од HILL-овата научна методологија и долгогодишното искуство во областа на истражување и развој! 
 
„Важноста на оптималните човечки ресурси, претставува стабилизирачки фактор кој несомнено ќе ја заштити вашата компанија од радикалните промени кои ги зафаќаат вредностите и пазарот на трудот. Ние сакаме да укажеме на фактот дека една организација може да опстане и да постигнува успеси, преку своите вработени. Со помош на врвна дијагностика, најобјективно можеме да ги откриеме потенцијалите што ги поседуваат личностите и организациите! “
Dr. Othmar HILL, Основач на  HILL International 
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference