Студија на плати

За да сте конкурентни како работодавец, и имате задоволни и мотивирани работници, морате да бидете во текот со трендовите во дејноста во која работите. 
 
За да можеме на клиентот да му понудиме прецизни податоци, се одлучивме за изработка на студија на плати која ќе биде тесно поврзана за поединечни индустрии – така изработивме засебни студии за фармација, хемиска и прехрамбена индустрија и за индустрија на градежни материјали. Планираме проширување и на други индустрии кои се присутни во Македонија во доволен број за да анализата даде квалитетни резултати.
 
Самиот извештај е направен во практична и едноставна форма која на клиентот му овозможува брза и лесна употреба.
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference