Проценка на продажни тимови

Осигурете го растот на продажбата на својата компанија преку квалитетна проценка на продажниот тим!

Продажните тимови и организацијата на продажбата се главниот носител на успехот на секоја компанија. Добро организиран и уигран тим е клучен предуслов за добри резултати во продажбата.
 
Ние Ви нудиме помош за подобра организација и распределба на улогите и задачите во Вашиот продажен тим преку согледување на јаките страни и слабостите, како и вкупниот продажен потенцијал на поединците.
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference