Проценка на способности и потенцијали

Создадете сигурна основа за своите кадровски одлуки

Знаењето и способноста на вработените е одлучувачки фактор за конкурентноста на компанијата. Кога се работи за селекција на кадри или пак за развој на кадри, добро осмислениот метод на Анализа на потенцијали нуди ефикасни и брзи резултати а со тоа и непристрасност при донесување на кадровски одлуки.
 

Комбинација од вашите идеи и нашето искуство во истражување и развој ќе создаде за вас HR алатка која нуди најголемо ниво на флексибилност

Искористете го нашето триесетгодишно искуство во областа на истражување и развој и заедно со нас креирајте сопствена анализа на потенцијали која ќе соодветствува со потребите на вашата компанија.
 

Оптимизирајте ги интерните процеси со помош на Анализата на потенцијали „скроена по мерка“!

Добијте повеќе со нашите единствени HR алатки за селекција и развој на кадри.
 
„Користењето на методот за анализа на потенцијали при донесување на кадровски одлуки по правило ја зголемува  севкупната можност за предвидување. Анализата на потенцијали ги намалува трошоците и е поефикасна при донесување на одлуки за разлика од другите методи.” 
Katharina Erhart, Projekt Menadžer HILL Competence Analysis
 

 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference