Менаџмент Анализа

Колку е способен вашиот менаџерски тим, кога се однесува за иднината на вашата компанија?  Дали постои соодветен менаџерски потенцијал кој ги остварува целите и стратегиите на вашата компанија? 

 

Стратешки распоредете ги вашите клучни играчи!

Можете да ги идентификувате најважните клучни играчи со помош на Менаџмент Анализа – и истовремено да се фокусирате на идните предизвици на вашата компанија. На тој начин ќе постигнете транспарентност и зголемување на додатната вредност. 
 

Менаџмент  Анализа овозможува целно делување

Проценете ги релевантните потенцијали на вашите менаџери со Анализа на Потенцијали и Интервју. Гарантираме точни и непогрешливи резултати, со што ќе можете да ги распоредите и унапредите вашите менаџери на начин кој гарантира успех. 
 

500 Менаџмент Анализи годишно 

HILL Анализата на Kомпетенци© дава високо квалитетни резултати и целосно ги зема во предвид меѓукултурните разлики. Со посебно внимание на човечкиот пристап кон сите учесници, ние без проблеми се справуваме и со комплицирани процеси. 
 
„Ние работиме според приод кој е истовремено и научен и хуманистички. Поради тоа ние можеме да презентираме параметри ( често неразбирливи во HR- бизнисот), со коишто интернационалниот топ менаџмент добива оптимална база за донесување одлуки.“
Elisabeth Leyser, Managing Partner, HILL International
 
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference