Барање нова работа

Отпуштањето на вработен е многу осетлива работа, но тоа добива се поголема важност поради зголемените притисоци на конкуренцијата. 
 

Создатете култура на коректен начин на отпуштање!

Со коректен пристап и почитување на вработените, вие демонстрирате колективна одговорност и ги потпомагате новите почетоци на отпуштените работници.  Истовремено го зајакнувате имиџот на вашата компанија и работната атмосфера.
 

Долготрајна поддршка за полесно пренасочување и влез на пазарот на трудот

Индивидуалните и групните мерки ја зголемуват мотивираноста и ги откриваат идните професионални перспективи. Адекватните пакети му нудат на отпуштениот работник емоционално олеснување и специјализирана помош. Со ова се олеснува процесот на повторно влегување на пазарот на трудот. 
 

Специјалист за Регрутација со долгогодишно искуство како консултант за развој на кариера

Благодарение на секторот за лично советување -HILL Individual – ние поседуваме компетентност и одлични контакти со многу работодавачи и јавни институции. 
 
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference