Стратегија на селекција

Селекција во неколку чекори до објективна проценка

Погледнете под површината и откријте ги вистинските потенцијали кои ги поседува кандидатот! Какви се способностите на кандидатот за тимска работа и за остварување на задачи? Дали описот кој го дава кандидатот за себе е реален? 
 

Подобрете ја сигурноста на вашите кадровски одлуки со објективен метод на селекција! 

Кадровските одлуки имаат долготрајни ефекти – ви заштедуваат средства со правење на вистинскиот избор. Нашите Структурирани Интервјуа  - наменети за кандидатите кои ги исполнуваат бараните критериуми – и деталната HILL Анализа на Компетенци© ќе ви овозможат донесување на сигурно базирани одлуки. 
 

Дали сакате да видите како се однесуваат кандидатите во социјалните интеракции?

Со одбирање на дополнителните модули „Вреднување по сите критериуми“, и „Assessment“ вие добивате можност уште повеќе да ја подобрите селекцијата со тоа што ќе откриете како се однесуваат кандидатите во интеракциите со другите. 
 
„Кандидат кој на почеток ми изгледал дека е соодветен не значи дека навистина е. Многу пати сум се изненадил. Впечатокот на експертите за време на интервјуирањето на кандидатот и Анализата на Компетенци, овозможува длабок увид во неговата вистинска личност. Со спроведување на Аssessment Центар имаме можност за понатамошна процена и правење разлика меѓу кандидатите. Сепак, од најголемо значење е колку добро кандидатот ќе се вклопи во тимот.“
Gьnter Frьhmann, Managing Director HILL International Linz
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference