Понудата е истечен21.01.2019.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа
 
 
 
 
 
 
 
 
За нашиот клиент, Фармахем – реномирана компанија во областа на трговија со лабораториска опрема и еколошки консалтинг, бараме самоиницијативна личност за продажба на високо софистицирана опрема за тестирање цемент, бетон, агрегати, асфалти, геомеханички испитувања, како и опрема за мерење на квалитет на воздух, квалитет на вода, бучава, емисии за позицијата
 

Стручен соработник

 
Квалификации:
 
 • Завршено високо образование: Градежен факултет или Машински факултет
 • Одлично познавање на англиски јазик и MS Office 
 • Минимум 3 години работно искуство во иста или сродна област 
 • Возачка дозвола Б категорија – активен возач
 • Одлични комуникациски, преговарачки и интерперсонални вештини
 • Високо развиени аналитички и организациски вештини, ориентација за работа во тим, фокусираност и доверливост
 
Одговорности:
 
 • Организирање и координација на предпродажни и продажни активности
 • Развој на продажната мрежа и одржување на контакти со веќе постоечки клиенти
 • Преговарање, договарање и водење на евиденција за склучените договори со клиенти
 • Редовно известување за текот на активностите и водење на соодветна евиденција за спроведените активности
 • Анализа на потребите и потенцијалите на пазарот и превземање соодветни активности на терен
 • Придржување и исполнување на зададените цели, согласно стратегијата на компанијата
 
Доколку сте заинтересирани за динамична работа, со можности за учење и напредок, Ве молиме испратете ја вашата биографија, со назнака за позицијата најдоцна до 21.01.2019. 
Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор, ќе бидат контактирани.
 
www.hill.mk 
 
Хилл Скопје, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
Со аплицирање на огласите во Хилл, станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од истата, Ве моломе наведете го тоа во мејлот.
 
 
 
Времетраење на рекламата: 20.09.2018.