Понудата е истечен25.02.2014.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа

 

 

 

 

ТГС – „Технички гасови“ е компанија со повеќе од 80 годишна традиција и искуство во областа на производство и трговија со технички и медицински гасови. Дел од SOL групацијата, која што успешно оперира ширум Европа и бележи континуиран раст и експанзија на пазарот. За потребите на компанијата во Скопје, бараме одговорна и посветена личност за позицијата

 

Раководител на правна служба

 

 

 

Квалификации:

 • Високо образование – Правен факултет
 • Положен правосуден испит или адвокатура, ќе се смета за предност
 • Претходно работно искуство во областа на трговско и деловно право
 • Одлично познавање на англиски јазик и MS Office
 • Возачка дозвола – Б категорија
 • Личност со високо развиен интегритет, аналитичност, ориентација кон решавање на проблеми и иновативен пристап во спроведување на промени
 • Самостојност, лојалност и доверливост

   

Одговорности:

 • Константно следење на промените во законите и нивна имплементација
 • Анализирање, изработка и ревидирање на договори
 • Идентификување на проблеми и превземање правни мерки за нивно решавање
 • Консултации поврзани со законските одредби во областа на трговско и деловно право, архивско работење, закон за работни односи, закон за безбедност и здравје при работа итн.
 • По потреба, застапување на претпријатието пред судови и други државни органи
 • Давање на правни мислења и поддршка на одлуките на менаџментот

 

Нашиот Клиент ви нуди основна месечна бруто плата во износ од 60.000 денари, со работно време од Понеделник до Петок, од 08.00-16.00 часот.

Доколку ги исполнувате бараните квалификации и сакате да работите во професионална работна средина, со можности за континуирано усовршување, Ве молиме испратете го вашето CV и мотивационо писмо на англиски јазик, со назнака за позицијата. Крајниот рок за доставување на апликациите е 18.02.2014.

e-mail: prijava@hill-international.com.mk

tel: +389 2 3296 481

Времетраење на рекламата: 04.02.2014.