Понудата е истечен25.12.2015.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа
Хилл за потребите на својот Клиент, интернационална компанија од областа на прехрамбената индустрија, објавува оглас за работна позиција
 
 

ОДГОВОРЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

 
Квалификации:
 • Високо образование од областа на економските науки
 • Лиценца за овластен сметководител пожелно
 • Најмалку 5 години работно искуство на слична или иста позиција
 • Одлично познавање на MS Office и познавање на Англиски јазик
 • Познавање на соодветната Македонска законска регулатива и меѓународни сметководствени стандарди
 • Добра организирираност со флексибилен пристап кон работите
 • Иницијативност и позитивен став
 • Висока работна етика, одговорност и организациски способности
 • Способност за запазување на рокови и остварување на резултати
 
Одговорности:
 • комплетно водење на сметководственото работење и контрола на истото
 • контрола на книжење на финансиската и материјална документација
 • изготвување на завршна годишна сметка и консолидирана годишна сметка
 • разновидни и сеопфатни сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, како и со сите релевантни законски и регулативни прописи
 • давање на предлози и сугестии за можно зголемување на ефикасноста во работењето
 • подготовка на финансиски извештаи, годишни деловни планови и поддршка на менаџментот согласно потребите
 • буџетирање и контрола 
 • комуникација со сите релевантни државни институции 
 • континуирано професионално усовршување
 
Нашиот Клиент ви нуди основна месечна нето плата во износ од 40.000,00 денари, со работно време од Понеделник до Петок, од 08.00-16.00 часот.
 
Доколку сте заинтересирани за предизвик и одговарате на бараните квалификации, Ве молиме испратете го вашето CV и мотивационо писмо со назнака за позицијата. Краен рок за доставување на апликациите е 17.12.2015.
 
Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор, ќе бидат контактирани.
 
Хилл Скопје, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
Со аплицирање на огласите во Хилл, станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од истата, Ве моломе наведете го тоа во мејлот.
 
Времетраење на рекламата: 10.12.2015.