Понудата е истечен13.05.2014.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа

 

 

 

 

ТГС – „Технички гасови“ е компанија со повеќе од 80 годишна традиција и искуство во областа на производство и трговија со технички и медицински гасови. Дел од SOL групацијата, која што успешно оперира ширум Европа и бележи континуиран раст и експанзија на пазарот. За потребите на лабораторијата за испитување на технички и медицински гасови, бараме амбициозна и добро организирана личност за позицијата

 

Одговорен на лабораторија

 

- Фармацевт -

 

Квалификации:

 • Дипломиран Фармацевт, со специјализација по Контрола и испитување на лекови
 • Пожелно е работно искуство во испитување на лекови
 • Одлично познавање на англиски јазик и MS Office
 • Возачка дозвола – Б категорија
 • Иницијативна, добро организирана и само-мотивирана личност

   

Одговорности:

 • Целосна организација на активностите во лабораторијата за испитување на технички и медицински гасови
 • Обезбедување на целосно проверени и безбедни финални производи и нивно одобрување пред пуштање во промет
 • Континуирано следење на стандарди и законските одредби поврзани со фармаковигиланца, производство и регистрација на лекови
 • Грижа за правилно функционирање на лабораториската опрема

Нашиот Клиент ви нуди основна месечна бруто плата во износ од 50.912 денари, со работно време од Понеделник до Петок, од 08.00-16.00 часот.

 

Доколку ги исполнувате бараните квалификации и сакате да работите во професионална работна средина, со можности за континуирано усовршување, Ве молиме испратете го вашето CV и мотивационо писмо на англиски јазик, со назнака за позицијата. Крајниот рок за доставување на апликациите е 18.02.2014.

e-mail: prijava@hill-international.com.mk

tel: +389 2 3296 481

Времетраење на рекламата: 04.02.2014.