Понудата е истечен15.10.2013.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа

За наш Клиент – застапник на познати производители на интернационални брендови од областа на козметиката, бараме динамични и искусни кандидати за позицијата
 

 

KEY ACCOUNT MANAGER

 

Квалификации:

 • Универзитетско образование
 • Минимум 5 години работно искуство во продажба, пожелно во големи системи
 • Одлично познавање на Англиски јазик и MS Office
 • Валидна возачка дозвола
 • Развиени комуникациски и преговарачки вештини
 • Висока работна етика, одговорност, иницијативност и лојалност

Одговорности:

 • Креирање и имплементација на продажните политики и пракси, со цел исполнување на краткорочни и долгорочни корпоративни цели
 • Изготвување на детални планови за продажба и предвидувања во согласност со очекувањата на принципалите
 • Усогласување на набавката и залихите со продажбата
 • Координирање, супервизија и раководење на тимот за продажба и тимот за набавка и маркетинг
 • Планирање на промотивни и продажни активности по категории, во соработка со тимот
 • Детално следење на резултатите и тошоците и подготвување на P&L анализи
 • Превземање активни мерки за зголемување на уделот на пазарот
 • Редовно известување на менаџментот на компанијата

 

Компанијата Ви нуди динамична и одговорна позиција, со можност за професионален развој и стимулативни услови, во зависност од постигнувањата.

Доколку ги испонувате бараните услови и сте заинтересирани за професионален предизвик, Ве молиме вашата пријава и биографија да ја испратите на нашата адреса, со загарантирана дискреција.

 

E-mail: prijava@hill-international.com.mk

Хилл Интернатионал, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје

тел/факс: 02/3296-481

www.hill.mk

Времетраење на рекламата: 26.07.2013.