Техники на интервјуирање

Секој може да разговара, но дали навистина можете да го откриете она што ве интересира? 

 

Постигнете подобри резултати со водење високо квалитетни разговори

Повеќе од 250 психолошки обучени експерти, како и регуларните обуки за интервјуирање ви гарантираат разговор кој ќе го максимизира бенефитот за двете страни. 
 

Почитување за време на разговорот овозможува взаемна корист од комуникацијата

Услови за време на интервјуто кои се ослободени од стрес, се единствената гаранција за отворена и ефективна комуникација (размена на информации). Основата за вземно задоволство при разговорот е во воспоставување на пријатна и доверлива атмосфера и позитивен пристап.
 
„Од  есенцијално значење е пристапот кон кандидатот. Пријатната атмосфера за време на интервјуто создава одлична база за соработка; лицата стануваат поавтентични, се чувствуваат пријатно и го поврзуваат ова чувство со нивниот иден работодавач!“ 
Mag. Sabine Joanowitsch, Interview Trainer, HILL International
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference