Профил на способности

Замислете ја деловната област на еден маркетинг аналитичар: неговите/нејзините познавања од статистика и способноста за интерпретирање на трендовите, бара логичко размислување и математички способности. Како ќе откриете кој кандидат ги задоволува овие барања?

 

Искористете го збирот на релевантните способности! 

Никој не може да биде одличен во сè. За да биде секој правилно распореден на работното место, многу важно е да се знае кој за што е талентиран.  
 

Јасна слика за јаките и слабите страни

HILL Профилот на Способности содржи четири флексибилно применливи модули
 
        >   способност за логичко размислување,
        >   вештини за рационално решавање на комплексни проблеми,
        >   вербални комуникациски способности  и
        >   мемориски способности.
 
Овие способности може да се искористат со нивно прилагодување според барањата на работното место. Покрај тоа, тие нудат точни информации за скриените потенцијали и аспекти на личноста кои можат да се развиваат и унапредуваат. 
 
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference