Професионални интереси

Откријте „како“, „каде“ и „што“ луѓето сакаат да работат

Задоволство од работата и високи постигнувања преку оптимални работни услови!

Личните професионални цели се значаен мотиватор и мора  да се земат во предвид при секое вработување. Со примена на Прашалникот за Професионални Интереси ќе дознаете кои фактори им се важни на вработените во работното опкружување и на тој начин ќе можете да им понудите на вработените идеални услови за развој и напредок. 
 

Адекватна работа и работно опкружување

Со примена на Прашалникот за професионални интереси можете да ги вклучите личните интереси во креирањето на работното место така што на вработените би им се овозможило идеално опкружување за нивен развој. 
 
„Резултатите од Прашалникот за Професионални Интереси стануваат уште поинтересни кога ќе се поделат на посакуваните „како“, „каде“ и „какви“ работни услови. На тој начин може да се види дали индивидуата е иновативна и бара многу варијации на работното место или пак преферира рутински активности. Ваквите информации се од суштинско значење за вработување на одредена позиција, како и за понатамошен развој на останатите вработени!"
Katharina Erhart, R&D HILL International
 
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference