Менаџмент анализа

Постојат многу различни стилови на раководење – но само неколку идеално одговараат на вашиот тим и организациска култура.

 

Откријте кој поседува најдобар стил и најдобра стратегија! 

Сеедно дали ќе биде применета за селекција на менаџери, за утврдување на мерки за личен развој или за програми за раководење, Анализата на Раководење служи како идеална основа за идентификување на стилот на раководење.
 

Менаџерски способности во 6 области

Способноста за Раководење на секој поединец се проценува со помош на различни опишани ситуации и понудени алтернативни одговори. Резултатите се поделени во зависност од бизнис секторот и нивото на одлучување. На овој начин  се проценуваат вештините и стилот, а понатамошниот развој и можностите за вработување на личноста можат оптимално да се планираат! 
 
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference