Личност

Бараните критериуми за работа се толку разноврсни, колку и разните карактери на личноста. Финансиските директори треба да превземаат акции кои не се ризични и да се држат до фактите, додека стручњаците за вработување треба да бидат насочени кон личноста и да не бидат лековерни! 

 

Откријте кој најдобро се вклопува!

Најважно е карактерот на личноста да се вклопува во специфичните барања на работното место. На тој начин се зголемува продуктивноста во работењето, а вработениот е мотивиран и задоволен. 
 

Холистичка анализа за 45 минути

Профилот на Личноста е заснован на 288 тврдења. Испитувањето од различни перспективи дава прецизна анализа на однесувањето и карактерот во различни животни ситуации.  
 
„Структурираниот Инвентар на Личноста ја формира сржта на HILL Анализата на Kомпетенци©. Сеедно е дали се користи за Развој на Личноста, Барање и Селекција, или за Професионално Советување; вие создавате мотивирани и задоволни работници со усогласување на нивните лични карактеристики и работните спецификации. На крајот имате загарантиран деловен успех.“
Dr. Othmar Hil, Основач на HILL International, Developer of the HILL Competence Analysis©
 
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference