HILL Анализатa на Kомпетенци

Еден од најважните фактори за успех на една компанија е правилното распоредување на вработените. 

Зголемете ја вредноста и ефикасноста

HILL Анализата на Kомпетенци© ја утврдува личната и социјалната ориентација, вештините и личните капацитети, коишто потоа можат да се искористат во прашањата за селекција и развој на кадри. Со споредување на работните спецификации со личните карактеристики, идеална позиција за одреден вработен е лоцирана. 
 

Модуларна, мулти-јазична & економична

HILL Анализата на Kомпетенци© е достапна на 19 јазици – и е стандардизирана според регионалните норми. Модулите можат да се имплементираат независно еден од друг.  
 

35 години психолошки развој

Континуиран развој според научни стандарди гарантира највисоки можни стандарди и точност. 
 
„Без разлика дали HILL Анализата на Kомпетенци© е применета во Селекцијата на кадри, Развој на кадри или Професионално советување, порамнувањето на личните карактеристики со потребните квалификации за работата, даваат мотивирани и задоволни вработени. И на крај се разбира и гарантиран успех во бизнисот.“
Dr. Othmar Hill, Founder of HILL International, Developer of HILL Competency Analysis©
 
 

 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference