Assessment центар

Имате „добро чувство“ за некој кандидат, но дали тој/таа ќе се вклопи во тимот? 

 

Изберете идеални работници!

Успешна соработка во еден тим е можна само со вработени кои навистина се вклопуваат во тимот. Овде не се важни само професионалните компетенции, туку исто така и личните аспекти на некој карактер. Онапред гледајќи ги кандидатите како се однесуваат во различни ситуации ви овозможува да изберете идеална личност!
 

Подобро запознајте ги кандидатите и избетете ја најдобрата личност за вашиот тим!

Кандидатите изведуваат реалистични вежби и задачи поврзани со одредената позиција и се оценуваат од страна на специјално обучени проценувачи.  The Round-Table- Assessment-Center ви нуди можност да ги запознаете кандидатите во опуштена атмосфера. За време на „сослушувањето“ секој кандидат индивидуално извршува задачи кои се осмислени да се вклопуваат во вашата компанија. 
 
 

HILL INTERNATIONAL МАКЕДОНИЈА

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference