Главен сметководител- Скопје

објави
 
 
 
 
 
 
 
 
Хилл Скопје за својот клиент, германска фармацевтска компанија присутна низ цела Европа, бара самостојна и мотивирана личност за позицијата:
 

Главен сметководител

 
Квалификации:
 
 • високо образование од областа на економските науки
 • минимум 3 години работно искуство како главен сметководител
 • интернационално искуство или работа во интернационална компанија е предност
 • лиценца за овластен сметководител
 • одлично познавање на  MS Office и познавање на англиски јазик 
 • познавање на САП – предност
 • познавање на соодветната Македонска законска регулатива и меѓународни сметководствени стандарди
 • изразени аналитички способности и ориентација кон детали
 • висока работна етика, организираност и одговорност кон доверените работни задачи
 
Одговорности:
 
 • комплетно водење на сметководственото работење и контрола на истото
 • изготвување на финансиски извештаи, годишни деловни планови и поддршка на менаџментот согласно потребите
 • разновидни и сеопфатни сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, како и со сите релевантни законски и регулативни прописи
 • следење на обврски и планирање на средства за плаќање
 • месечно затворање на сметководството
 • изработка на прегледи поврзани со месечното затворање
 • водење на проекти поврзани со сетирање на САП
 • изготвување на завршна сметка
 
 
Доколку сте заинтересирани за предизвик и одговорна позиција, Ве молиме испратете ја вашата биографија со назнака за позицијата. Краен рок за доставување на апликациите е 20.09.2018. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани.
 
Хилл Скопје, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
 
Со аплицирање на огласите во Хилл, станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од истата, Ве молиме наведете го тоа во мејлот.