Job expired on 08.09.2015.
View current job openings in our Job section
За потребите на нашиот клиент, бараме рударски инженери и геолози за следните позиции:
 
 

1.  Раководител на сектор за планирање и развој во рудник

 
Квалификации:
 • Универзитетска диплома Рударски факултет отсек рударство
 • Одлично познавање на англиски јазик во говорна и пишана форма
 • Одлично владеење на компјутерски апликации – MS Office, Internet, AUTOCAD
 • Со работно искуство (барем 10 години во областа експолатација на минерална суровина – мермер) или пократко работно искуство од горенаведеното, но  со исклучителни познавања од областа
 • Возачка дозвола Б категорија
 
Одговорности:
 • одговорност за поставување и водење на развојни и истражувачки проекти, и да игра активна улога во развојот на профитабилен бизнис, со можност за работа во еден мал тим на квалитативни истражувачи од областа на минерални суровини – мермер.
 • Користи истражувачки теории, принципи и модели при спроведување на развојните и истражувачки активности.
 • Одговорен за сумирање на резултатите од истражувањата и за комуникација на наодите од внатрешните и надворешните тела
 • познава различни концепти, практики и процедури од областа на истражување и развој на минерални суровини – мермер.
 • Ја води и насочува работата на секторот за истражување и развој. Подготвува извештаи до топ менаџментот.
 
 

2.   Геолог во сектор за планирање и развој во рудник

 
 
Квалификации:
 • Универзитетска диплома Рударски факултет отсек геологија
 • Одлично познавање на англиски јазик во говорна и пишана форма
 • Одлично владеење на компјутерски апликации – MS Office, Internet, AUTOCAD
 • Со работно искуство (барем 10 години во областа експолатација на минерална суровина – мермер) или пократко работно искуство од горенаведеното, но  со исклучителни познавања од областа
 • Возачка дозвола Б категорија
 
Одговорности:
 • испитување на структурата и еволуцијата на природни ресурси
 • планирање на програми за истражување на мермерната маса и рудните резерви
 • анализирање и мапирање на геолошки ветувачки подрачја
 • собирање и сочувување на примероци и податоци од извршени тестирања
 • анализирање на геолошките податоци со користење на специјализирани компјутерски апликации
 • утврдување на ризици при екстракција.
 
 
 

3.   Геолог во служба за контрола и потврда на квалитет

 
 
Квалификации:
 • Универзитетска диплома Рударски факултет отсек геологија
 • Одлично познавање на англиски јазик во говорна и пишана форма
 • Одлично владеење на компјутерски апликации – MS Office, Internet, AUTOCAD
 • Со или без работно искуство 
 • Возачка дозвола Б категорија
 
Одговорности:
 • обезбедува постојан квалитет на производството преку спроведување на добра производна пракса под раководство на Менаџерот за конторла и потврда на квалитет. 
 • Кандидатот се очекува да им дава насоки на инженерите за производство за квалитетно и соодветно обликување на мермерната маса за добивање на комерцијални блокови и томболони со цел нивна максимална искористеност и висока профитабилност. 
 • Во соработка со одговорните за производство и одговорните за продажба да ги разгледува барањата и поплаките од клиенти, со цел да се обезбеди усогласеност со нивните барања и очекувања за квалитетот на производот
 
Доколку сте проактивен тимски играч и ентузијаст за постигнување извонредни резултати во својата област, Ве покануваме да аплицирате и да испратите кратка биографија на нашата адреса:
 
 
 
 
 
Job duration: 24.08.2015.