Job expired on 20.10.2015.
View current job openings in our Job section
Нашиот Клиент е реномирана и успешна интернационална компанија со сопствен производствен погон. Поради зголемен обем на активности, бараме амбициозни и мотивирани кандидати за позицијата
 
 
 
Референт за набавки
 
 
Квалификации:
 • Висока стручна подготовка (Економски факултет)
 • Без работно искуство 
 • Одлично познавање на  англиски јазик 
 • Одлично познавање на MS Office
 • Искреност, отвореност, однесување со почит, насоченост кон постигнување на исклучителни резултати, тимски играч, лојалност, склоност кон учење и отвореност кон нови искуства и знаење
 
Одговорности:
 • администрирање на целокупната документација на набавките и учество во реализацијата на редовни и интервентни нарачки со цел обезбедување квалитетна документација и набавки
 • асистирање при архивското работење на влезните документи за коj е одговорeн секторот набавки
 • асистирање при проверка на фактурите и комплетирање во сет (царински декларации, фактури, приемници од магацин, итн.) за комплетната документација за набавките
 • врши комплетирање и доставување на фактури до финансов сектор за  нивно скенирање по извршени проверки на одстапувања на количини, цени, итн  
 • ажурира податоци во базата на податоци за добавувачите.
 • реализира редовни нарачки 
 • по потреба спроведува дневни интервентни нарачки за останатите сектори
 
 
Доколку сте подготвени за учење и заинтересирани за професионален предизвик и развој, Ве молиме вашата биографија да ја испратите на нашата адреса со загарантирана дискреција. Задолжително назначете ја позицијата за која што аплицирате. Краен рок за доставување на апликациите е 20.10.2015.
 
Со аплицирање на огласите во Хилл, станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од истата, Ве моломе наведете го тоа во мејлот.
 
 
Хилл Скопје, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
Job duration: 06.10.2015.