Job expired on 31.10.2015.
View current job openings in our Job section
Хилл за потребите на својот Клиент, компанија од областа на текстилната индустрија, објавува оглас за работна позиција
 
 
ОДГОВОРЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ
 
 
Квалификации:
 • Високо образование од областа на економските науки
 • Лиценца за овластен сметководител
 • Најмалку 5 години работно искуство на слична или иста позиција
 • Пожелно искуство во производствена компанија
 • Одлично познавање на MS Office и основно ниво на Англискиот јазик
 • Познавање на соодветната Македонска законска регулатива и меѓународни сметководствени стандарди
 • Висока работна етика, одговорност, иницијативност, организаторски и лидерски способности
 
Одговорности:
 • комплетно водење на сметководственото работење и контрола на истото
 • контрола на книжење на финансиската и материјална документација
 • изготвување на завршна годишна сметка и консолидирана годишна сметка
 • планирање, координирање и контрола на сите активности во секторот
 • давање на предлози и сугестии за можно зголемување на ефикасноста во работењето
 • подготовка на финансиски извештаи, годишни деловни планови и поддршка на менаџментот согласно потребите
 
Нашиот Клиент ви нуди основна месечна нето плата во износ од 36.000,00 денари, со работно време од Понеделник до Петок, од 08.00-16.00 часот.
 
Доколку сте заинтересирани за предизвик и одговарате на бараните квалификации, Ве молиме испратете го вашето CV и мотивационо писмо со назнака за позицијата. Краен рок за доставување на апликациите е 27.09.2015.
 
Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор, ќе бидат контактирани.
 
www.hill.mk 
 
Хилл Скопје, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
Со аплицирање на огласите во Хилл, станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од истата, Ве моломе наведете го тоа во мејлот.
 
Job duration: 18.09.2015.