Job expired on 24.12.2017.
View current job openings in our Job section

 

За потребите на нашиот Клиент, кој е мултинационална успешна компанија од областа на градежништвото, бараме искусни професионалци за позицијата

 

Менаџер за производство и одржување

 

Квалификации:

 •     ВСС – Машински факултет
 •     мин. 5 години работно искуство во областа на одржувањње на градежна механизација и останата механизација
 •     одлично познавање на англиски јазик во говорна и пишана форма
 •     одлично познавање на компјутерски апликации-MS Office, Internet I AUTOCAD
 •     возачка дозвола – Б категорија
 •     одговорна, добро организирана личност, со виско ниво на дисциплина и детален пристап
 •     способност за аналитичко размислување и решавање на проблеми
 •     високо развиени вештини за раководење и тимска ориентација

Одговорности:

 •     работи на одржување и обновување на механизацијата и производната опремата
 •     го организира целокупното одржување на производната опрема
 •     се грижи за навремено отстранување на сите дефекти
 •     превзема превентивни мерки за навремено спречување на поголеми дефекти
 •     изготвува план за инвестиционо и тековно одржување
 •     дава стручни мислења за отстранување на поголеми дефекти
 •     дава сугестии и предлози за воведување на нова механизација и производна опрема и иновации за прозводството
 •    учествува во изработката на годишниот план за производство и врз основа на него изготвува оптимални годишни порачки за резервни делови и матерјали
 •     го мотивира тимот и ја подобрува работната средина преку успешно водење и менторство

Доколку ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани да работите во професионална интернационална околина, Ве молиме вашата пријава и биографија на англиски јазик да ја испратите на адресата на нашиот консултант за човечки ресурси, со загарантирана дискреција. Крајниот рок за доставување на апликациите е 17.12.2017.
Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани.

e-mail: prijava@hill-international.com.mk
www.hill.mk
tel: +389 2 3296 481
Со аплицирање на огласите во Хилл, станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од истата, Ве молиме наведете го тоа во мејлот.

 

Job duration: 06.12.2017.