Job expired on 30.09.2018.
View current job openings in our Job section

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Хилл Скопје за својот клиент, германска фармацевтска компанија присутна низ цела Европа, бара самостојна и мотивирана личност за позицијата:
 

Главен сметководител

 
Квалификации:
 
 • високо образование од областа на економските науки
 • минимум 3 години работно искуство како главен сметководител
 • интернационално искуство или работа во интернационална компанија е предност
 • лиценца за овластен сметководител
 • одлично познавање на  MS Office и познавање на англиски јазик 
 • познавање на САП – предност
 • познавање на соодветната Македонска законска регулатива и меѓународни сметководствени стандарди
 • изразени аналитички способности и ориентација кон детали
 • висока работна етика, организираност и одговорност кон доверените работни задачи
 
Одговорности:
 
 • комплетно водење на сметководственото работење и контрола на истото
 • изготвување на финансиски извештаи, годишни деловни планови и поддршка на менаџментот согласно потребите
 • разновидни и сеопфатни сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, како и со сите релевантни законски и регулативни прописи
 • следење на обврски и планирање на средства за плаќање
 • месечно затворање на сметководството
 • изработка на прегледи поврзани со месечното затворање
 • водење на проекти поврзани со сетирање на САП
 • изготвување на завршна сметка
 
 
Доколку сте заинтересирани за предизвик и одговорна позиција, Ве молиме испратете ја вашата биографија со назнака за позицијата. Краен рок за доставување на апликациите е 14.09.2018. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани.
 
Хилл Скопје, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
 
Со аплицирање на огласите во Хилл, станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од истата, Ве молиме наведете го тоа во мејлот.
 

 

Job duration: 31.08.2018.