Трејд Маркетинг Специјалист- Скопје

published:
Хилл за потребите на својот Клиент, интернационална компанија од областа на прехрамбената индустрија, објавува оглас за работна позицијa
 

Trade Marketing Specialist

 
Квалификации:
 
 • високо образование од областа на економските науки 
 • најмалку 1 годинa работно искуство на слична или иста позиција
 • одлично познавање на MS Office (word, excel, powerpoint, Lotus Notes) 
 • одлично познавање на англискиот јазик, германски е предност
 • познавање на прописите од областа на производството на прехранбени производи, ИСО стандардите
 • добра организирираност со флексибилен пристап кон работите
 • иницијативност и позитивен став
 • висока работна етика, одговорност и организациски способности
 • способност за запазување на рокови и остварување на резултати
 • возачка дозвола- Б категорија
 
Одговорности:
 
 • координација и извршување на активности и задачи во служба на стратешкиот маркетинг и развој
 • координација и извршување на активности во врска со другите служби и оддели во рамките на Групацијата , продажбата, производството, набавката,логистика и сл.
 • координација и имплементација на меѓународни проекти во областа на трејд маркетингот 
 • следење на пазарот и подготвување на идеи за дополнување на постојните и создавање на нови маркетингшки пристапи
 • соработка со раководителите на стоковните марки и раководителите за клучни купувачи при подготвувањето на предлозите за акциски продажби 
 • координација на маркетингшките активности кај клучните купувачи
 • планирање и координација на промоции и дегустации 
 • надзор и анализа на успешноста на вршењето промоции и промотивни настани на продажни места и на други манифестации 
 • управување со промотивен материјал (планирање, набавка, управување со резерви)
 • редовно известување за текот на проектите и водење на соодветна евиденција за текот на проектите
 • спроведување на прописите од областа на производството на прехранбени производи, ИСО стандардите
 
 
 
Доколку сте заинтересирани за предизвик и одговарате на бараните квалификации, Ве молиме испратете го вашето CV со назнака за позицијата. Краен рок за доставување на апликациите е 14.01.2018.
Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор, ќе бидат контактирани.
 
Хилл Скопје, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
Со аплицирање на огласите во Хилл, станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од истата, Ве моломе наведете го тоа во мејлот.