Job expired on 31.12.2013.
View current job openings in our Job section
Нашиот Клиент е реномирана и успешна интернационална компанија со сопствен производствен погон. Поради зголемен обем на активности, бараме амбициозни и мотивирани кандидати за позицијата
 
 

Супервизор за дистрибуција

 
 
Квалификации:
  • Висока стручна подготовка
  • Пожелно 3 години работно искуство во логистика и складиштење на стоки
  • 1 година искуство во водење на тим
  • Одлично познавање на англиски јазик и MS Office
  • Искреност, отвореност, однесување со почит, насоченост кон постигнување на исклучителни резултати, тимски играч, лојалност, склоност кон учење и отвореност кон нови искуства и знаење
 
 
Одговорности:
  • Обезбедува ефикасна и квалитетна дистрибуција на готови производи до пазарот
  • Планирање и организирање на дистрибутивната сила (возила и луѓе), со цел постигнување висока ефикасност и минимизирање на времето за дистрибуција
  • Обезбедување квалитетни услуги за партнерите и ефикасна достава на нивоата за внатрешна и надворешна услуга за клиентите
  • Препознавање на целите и приоритетите  и организирање на ефикасна испорака на готови производи
  • Управување со луѓе
 
 
Компанијата Ви нуди работна позиција на одреден временски период од 18 месеци, со можност за постојано вработување, исполнета со предизвици, проектни и работни задачи, како и наменски обуки.
 
Доколку ги исполнувате бараните услови и сте заинтересирани за професионален предизвик, Ве молиме вашата пријава и биографија да ја испратите на нашата адреса, со загарантирана дискреција. Задолжително назначете ја позицијата за која што аплицирате. Краен рок за доставување на апликациите е 16.12.2013.
 
 
 
Хилл Интернатионал, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
Job duration: 13.12.2013.