Job expired on 31.12.2013.
View current job openings in our Job section
Нашиот Клиент е реномирана и успешна интернационална компанија со сопствен производствен погон. Поради зголемен обем на активности, бараме амбициозни и мотивирани кандидати за позицијата
 
 
 

Планер 

 -за обезбедување на репроматеријали и материјали за пакување - 

 
 
Квалификации:
  • Висока стручна подготовка (Електротехнички, Машински, Технолошко-Металуршки, Економски, Природно Математички факултет)
  • Без работно искуство 
  • Познавање на деловен англиски јазик 
  • Одлично познавање MS Office
  • Искреност, отвореност, однесување со почит, насоченост кон постигнување на исклучителни резултати, тимски играч, лојалност, склоност кон учење и отвореност кон нови искуства и знаење
 
 
Одговорности:
  • Управува со сите процеси на планирање и нарачка на потребните количини на суровини и репроматеријали за непречено одвивање на производниот процес
  • Обезбедува оптимални залихи, суровини и репроматеријали за да се избегне недостаток на производ и непотребни трошоци
  • Подготвува редовни извештаи и го следи исполнувањето на планот и отстапувањата
 
 
Компанијата Ви нуди работна позиција на одреден временски период од 18 месеци, со можност за постојано вработување, исполнета со предизвици, проектни и работни задачи, како и наменски обуки.
 
Доколку ги испонувате бараните услови и сте заинтересирани за професионален предизвик, Ве молиме вашата пријава и биографија да ја испратите на нашата адреса, со загарантирана дискреција. Задолжително назначете ја позицијата за која што аплицирате. Краен рок за доставување на апликациите е 16.12.2013.
 
 
 
Хилл Интернатионал, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
Job duration: 13.12.2013.