Понудата е истечен31.10.2015.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа
Нашиот Клиент е реномирана и успешна интернационална компанија со сопствен производствен погон. Поради зголемен обем на активности, бараме компетентни и мотивирани кандидати за позицијата
 
 
 
Brand Manager
 
 
Квалификации:
 • Универзитетско образование (Економија, Бизнис администрација или Маркетинг)
 • Најмалку 3 години работно искуство на иста или слична позиција
 • Одлично познавање на англиски јазик 
 • Одлично познавање на MS Office
 • Искреност, отвореност, однесување со почит, насоченост кон постигнување на исклучителни резултати, тимски играч, лојалност, склоност кон учење и отвореност кон нови искуства и знаење
 
Одговорности:
 • развива, приспособува и имплементира маркетинг стратегија за брендот во согласност со севкупната компаниска стратегија за портфолиото, врз основа на стратешките насоки и правила поставени од Сениор Бренд Менаџерот
 • развива, спроведува и врши мониторинг на реализацијата на маркетинг концептите за референтниот бренд во согласност со правилата и упатствата, бренд стратегијата и релевантните корпорациски оддели
 • раководење со развојот на промотивни концепти во соработка со надворешните агенции и соодветните сектори (продажба, трејд маркетинг, набавка, финансии, производство) во согласност со одобрената маркетинг стратегија, плановите и буџетските средства и во согласност со националното законодавство и корпоративните регулативи
 • управување и координирање на работата на агенциите и превземање соодветни мерки и активности во координација со претпоставениот, со цел подобрување на перформансите
 • координација и управување на работата на агенциите со цел добивање на соодветни креативни, комуникациски и медиумски стратегии во согласност со одобрената стратегија и планови за брендот
 • следење на буџетот, договарање и реализација на соодветни корекции во случај на отстапувања
 
 
Доколку сте во потрага по професионален предизвик и развој во кариерата, Ве молиме доставете ја Вашата биографија, најдоцна до 21.10.2015, со загарантирана дискреција. Задолжително назначете ја позицијата за која што аплицирате. 
 
Со аплицирање на огласите во Хилл, станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од истата, Ве моломе наведете го тоа во мејлот.
 
 
Хилл Скопје, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
 
Времетраење на рекламата: 07.10.2015.