Понудата е истечен14.01.2017.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа
Хилл за потребите на својот Клиент, интернационална компанија од областа на прехрамбената индустрија, објавува оглас за работна позицијa
 

Trade Marketing Specialist

 
Квалификации:
 
 • високо образование од областа на економските науки 
 • најмалку 1 годинa работно искуство на слична или иста позиција
 • одлично познавање на MS Office (word, excel, powerpoint, Lotus Notes) 
 • одлично познавање на англискиот јазик, германски е предност
 • познавање на прописите од областа на производството на прехранбени производи, ИСО стандардите
 • добра организирираност со флексибилен пристап кон работите
 • иницијативност и позитивен став
 • висока работна етика, одговорност и организациски способности
 • способност за запазување на рокови и остварување на резултати
 • возачка дозвола- Б категорија
 
Одговорности:
 
 • координација и извршување на активности и задачи во служба на стратешкиот маркетинг и развој
 • координација и извршување на активности во врска со другите служби и оддели во рамките на Групацијата , продажбата, производството, набавката,логистика и сл.
 • координација и имплементација на меѓународни проекти во областа на трејд маркетингот 
 • следење на пазарот и подготвување на идеи за дополнување на постојните и создавање на нови маркетингшки пристапи
 • соработка со раководителите на стоковните марки и раководителите за клучни купувачи при подготвувањето на предлозите за акциски продажби 
 • координација на маркетингшките активности кај клучните купувачи
 • планирање и координација на промоции и дегустации 
 • надзор и анализа на успешноста на вршењето промоции и промотивни настани на продажни места и на други манифестации 
 • управување со промотивен материјал (планирање, набавка, управување со резерви)
 • редовно известување за текот на проектите и водење на соодветна евиденција за текот на проектите
 • спроведување на прописите од областа на производството на прехранбени производи, ИСО стандардите
 
 
 
Доколку сте заинтересирани за предизвик и одговарате на бараните квалификации, Ве молиме испратете го вашето CV со назнака за позицијата. Краен рок за доставување на апликациите е 14.01.2018.
Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор, ќе бидат контактирани.
 
Хилл Скопје, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
Со аплицирање на огласите во Хилл, станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од истата, Ве моломе наведете го тоа во мејлот.
 
Времетраење на рекламата: 15.12.2017.