Понудата е истечен31.12.2013.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа
Нашиот Клиент е реномирана и успешна интернационална компанија со сопствен производствен погон. Поради зголемен обем на активности, бараме амбициозни и мотивирани кандидати за позицијата
 
 

 

Супервизор на магацин за готов производ

 
 
Квалификации:
 • Виша или Висока стручна подготовка
 • Пожелно 3 години работно искуство во логистика и складиштење на стоки 
 • 1 година искуство во водење на тим
 • Претходно искуство во управување со виљушкар
 • Сертификат за управување со виљушкар
 • Добро познавање на англиски јазик и MS Office
 • Познавање на GMP стандарди, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
 • Искреност, отвореност, однесување со почит, насоченост кон постигнување на исклучителни резултати, тимски играч, лојалност, склоност кон учење и отвореност кон нови искуства и знаење
 
 
Одговорности:
 • Одговорност за севкупната организација на работата во магацинот за готов производ и обезбедување навремено и квалитетно функционирање согласно потребите на компанијата
 • Обезбедува навремена, редовна и точна евиденција на готов производ и амбалажа
 • Гарантира соодветно навремено и квалитетно управување со податоци и документација
 • Подготвува дневни, неделни и месечни извештаи во областа на одговорностите
 • Управување со луѓе
 
Компанијата Ви нуди работна позиција на одреден временски период од 18 месеци, со можност за постојано вработување, исполнета со предизвици, проектни и работни задачи, како и наменски обуки.
 
Доколку ги исполнувате бараните услови и сте заинтересирани за професионален предизвик, Ве молиме вашата пријава и биографија да ја испратите на нашата адреса, со загарантирана дискреција. Задолжително назначете ја позицијата за која што аплицирате. Краен рок за доставување на апликациите е 16.12.2013.
 
 
Хилл Интернатионал, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
www.hill.mk
Времетраење на рекламата: 13.12.2013.