Понудата е истечен22.08.2013.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа

За потребите на нашиот Клиент, кој е мултинационална успешна компанија од областа на градежништвото, бараме стабилна, лојална и темелна личност за позицијата
 

 

РАКОВОДИТЕЛ НА СМЕТКОВОДСТВО И ДАНОЦИ

 

Квалификации:

 • Универзитетска диплома од областа на економијата (сметководство и ревизија, финансии или еквивалентна област)
 • Најмалку пет години релевантно работно искуство на иста или слична раководна позиција
 • Професионална квалификација (или значително комплетирана квалификација) ќе се смета како значајна предност (Овластен сметководител, Овластен ревизор, ACCA)
 • Напредно познавање и значително искуство во спроведување на локалните регулативи, како и на МСС и МСФИ
 • Одлично познавање на англиски јазик и на MS Office
 • Комуникативност и стабилност со изразени интерперсонални вештини
 • Добра организирираност со флексибилен пристап на работите
 • Иницијативност и позитивен став
 • Способност за запазување на рокови и остарување на резултати

Одговорности:

 • Разновидни и сеопфатни сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, како и со сите релевантни законски и регулативни прописи
 • Подготовка и анализа на  финансиски извештаи и годишна сметка
 • Подготовка и надзор на сите законски пресметки
 • Утврдување и контрола на усогласеноста со сметководствени политики и процедури
 • Буџетирање и контрола
 • Соработка и поддржување на процесот на ревизија
 • Комуникација со сите релевантни државни институции
 • Асистенција на претпоставените лица во спроведување на работните активности
 • Континуирано професионално усовршување

 

Нашиот Клиент Ви нуди одлична можност за професионален напредок и континуирано усовршување, со стимулативни услови за работа во зависност од постигнувањата.

Доколку сметате дека вашите квалификации се во склад со барањата на оваа позиција, Ве молиме да го доставите вашето CV на англиски јазик, со назнака за позицијата, на нашата адреса, со загарантирана дискреција.
 

E-mail: prijava@hill-international.com.mk

Тел/факс: 02/3296-481
 

Времетраење на рекламата: 21.08.2013.