Понудата е истечен31.12.2013.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа
Нашиот Клиент е реномирана и успешна интернационална компанија со сопствен производствен погон. Поради зголемен обем на активности, бараме амбициозни и мотивирани кандидати за позицијата
 
 

Книговодител на основни средства

 
 
Квалификации:
  • Средна стручна подготовка (Економска насока)
  • Посетувани семинари или курсеви за сметководство и/или финансии
  • Пожелно 3 години работно искуство во финансии и/или книговодство 
  • Одлично познавање на и MS Office
  • Основно познавање на англиски јазик 
  • Искреност, отвореност, однесување со почит, насоченост кон постигнување на исклучителни резултати, тимски играч, лојалност, склоност кон учење и отвореност кон нови искуства и знаење
 
 
Одговорности:
  • Книжење на основни средства 
  • Подготовка на месечни прегледи и други извештаи по потреба
  • Одговара за евидентирање, книжење и комплетирање на целокупната документација за основни средства на компанијата
 
Компанијата Ви нуди работна позиција на одреден временски период од 18 месеци, со можност за постојано вработување, исполнета со предизвици, проектни и работни задачи, како и наменски обуки.
 
Доколку ги исполнувате бараните услови и сте заинтересирани за професионален предизвик, Ве молиме вашата пријава и биографија да ја испратите на нашата адреса, со загарантирана дискреција. Задолжително назначете ја позицијата за која што аплицирате. Краен рок за доставување на апликациите е 16.12.2013.
 
 
 
Хилл Интернатионал, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
Времетраење на рекламата: 13.12.2013.