Понудата е истечен31.12.2013.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа
Нашиот Клиент е реномирана и успешна интернационална компанија со сопствен производствен погон. Поради зголемен обем на активности, бараме амбициозни и мотивирани кандидати за позицијата
 
 
 

Асистент за човечки ресурси

 
 
Квалификации:
 • Висока стручна подготовка
 • Сертификати од посетувани курсеви за менаџмент, бизнис администрација и човечки ресурси
 • 2-3 години работно искуство на иста или слична позиција 
 • Одлично познавање на англиски јазик и MS Office
 • Искреност, отвореност, однесување со почит, насоченост кон постигнување на исклучителни резултати, тимски играч, лојалност, склоност кон учење и отвореност кон нови искуства и знаење
 
 
Одговорности:
 • Водење на администрација и следење трошоци во склоп на секторот
 • Учество во проекти
 • Подготовка на прегледи и извештаи на месечна, тримесечна, полугодишна и годишна основа
 • Учество и поддршка во реализација на годишните цели на секторот за човечки ресурси
 • Кадрова администрација
 • Евиденција на податоци и документи
 • Управување со процесот за регистрација на работно време
 
 
Компанијата Ви нуди работна позиција на одреден временски период од 18 месеци, со можност за постојано вработување, исполнета со предизвици, проектни и работни задачи, како и наменски обуки.
 
Доколку ги исполнувате бараните услови и сте заинтересирани за професионален предизвик, Ве молиме вашата пријава и биографија да ја испратите на нашата адреса, со загарантирана дискреција. Задолжително назначете ја позицијата за која што аплицирате. Краен рок за доставување на апликациите е 16.12.2013.
 
 
 
Хилл Интернатионал, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
 
Времетраење на рекламата: 13.12.2013.