Понудата е истечен31.12.2013.
Прикажи ги нашите сегашни реклами во делот oгласи за работа
 
Нашиот Клиент е реномирана и успешна интернационална компанија со сопствен производствен погон. Поради зголемен обем на активности, бараме амбициозни и мотивирани кандидати за позицијата.
 
 

Аналитичар за трошоци

 
 
Квалификации:
  • Висока стручна подготовка (Економија)
  • Најмалку 3 години работно искуство во сметководство и ревизија
  • Одлично познавање на англиски јазик и MS Office
  • Сертификат на овластен јавен сметководител CPA
  • Познавање на IFRS стандарди
  • Искреност, отвореност, однесување со почит, насоченост кон постигнување на исклучителни резултати, тимски играч, лојалност, склоност кон учење и отвореност кон нови искуства и знаење
 
 
Одговорности:
  • Следење и анализа на трошоци
  • Обезбедува редовно и навремено известување согласно барањата на корпорациите
  • Учествува во изработка на годишниот бизнис план на компанијата
  • Координација и соработка со другите оддели
 
 
Компанијата Ви нуди работна позиција на одреден временски период од 18 месеци, со можност за постојано вработување, исполнета со предизвици, проектни и работни задачи, како и наменски обуки.
 
Доколку ги исполнувате бараните услови и сте заинтересирани за професионален предизвик, Ве молиме вашата пријава и биографија да ја испратите на нашата адреса, со загарантирана дискреција. Задолжително назначете ја позицијата за која што аплицирате. Краен рок за доставување на апликациите е 16.12.2013.
 
 
 
Хилл Интернатионал, Анастас Митрев 26/3, 1000 Скопје
тел/факс: 02/3296-481
 
 
Времетраење на рекламата: 13.12.2013.